Hammershøj Fjernvarmeværk opkræver årligt 10 rater.

Raterne forfalder til betaling den 15. i måneden.

Juni og december er betalingsfrie.