Hammershøj Fjernvarme

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Brud på fjernvarmerør på Viborgvej kan give forstyrrelser i varmeforsyningen

Der kan forekomme forstyrrelser i varmeforsyningen tirsdag den 29-0...

Regnskab 2017-2018

Regnskab der gennemgås på generalforsamlingen

Billig solvarme i Hammershøj

Den seneste investering i et solvarmeanlæg på Nørbækvej, blev taget i brug i sommeren 2016. Solvarmeanlægget består af 6514 m2 solpaneler. Solvarmeanlægget forventes at kunne dække ca. 33 % af det samlede varmeforbrug.

Hammershøj Fjernvarme

Hammershøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. startede op den 4.oktober 1965 som et forbrugerejet oliefyret varmeværk. Hammershøj Fjernvarmeværk har et ledningsnet på ca. 15 km hovedledninger og stikledninger. Værket har pr. 1.januar 2017 ca. 400 forbrugere. Vi producerer godt 9000 MWH om året.

VVS installatør

Skal du installere fjernvarme? Her finder du blanketter for tilslutning af fjernvarmen

Blanketter

Energitilskud

Kontante tilskud til energiforbedringer til din bolig Få tilskud - ansøg i fem lette trin

Energitilskud

Seneste nyheder