Hammershøj Fjernvarme

Få mest mulig ud af din fjernvarme

December opkrævning

Det har i forbindelse med overgangen til automatisk aflæsning af må...

Den nye indefrysningsordning omfatter ikke Hammershøj Fjernvarmeværk

Den nye indefrysningsordning (henstandsordning) omfatter de fjernva...

Gratis tilslutning til nye forbruger

Hammershøj Fjernvarmeværks bestyrelse har besluttet at tilslutningsafgiften for alle nye tilslutninger er kr. 0 med virkning fra det kommende varme år med start den 01.07.20.

Du skal derfor ved tilslutning til Hammershøj Fjernvarmeværk kun betale for antal meter stikledning på egen grund og en måler.

Billig solvarme i Hammershøj

Den seneste investering i et solvarmeanlæg på Nørbækvej, blev taget i brug i sommeren 2016. Solvarmeanlægget består af 6514 m2 solpaneler. Solvarmeanlægget forventes at kunne dække ca. 33 % af det samlede varmeforbrug.

Hammershøj Fjernvarme

Hammershøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. startede op den 4.oktober 1965 som et forbrugerejet oliefyret varmeværk. Hammershøj Fjernvarmeværk har et ledningsnet på ca. 15 km hovedledninger og stikledninger. Værket har pr. 1.januar 2017 ca. 400 forbrugere. Vi producerer godt 9000 MWH om året.

VVS installatør

Skal du installere fjernvarme? Her finder du blanketter for tilslutning af fjernvarmen

Blanketter

SMS-Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

SMS-service

Seneste nyheder