Historie

Hammershøj Fjernvarmeværk A.m.b.a. startede op den 4.oktober 1965 som et forbrugerejet oliefyret varmeværk.

Ved værkets opstart var der kun 60 personer, som havde skrevet kontrakt om at aftage fjernvarme.

Værket blev bygget på den grund, hvor den ligger i dag. Prisen for etablering af værket og ledningsnet var 1.060.000 kr. Siden starten er der opkøbt 2 grunde, en syd for værket og en vest for værket. Således råder værket over et rimeligt areal rundt om selve værket.

I 1986 blev værket omstillet fra olie til gas og gasfyringen startede den 1.oktober 1986. Her var antallet af forbrugere steget til 210.

I 1995 blev værket omstillet til kraftvarme. I forbindelse med dette var det nødvendigt at opføre en tilbygning og opkøb af yderligere jord. 19.august 1994 blev der holdt rejsegilde på byggeriet. Hele byggeriet incl. maskiner og en akkumuleringstank beløb sig til 11.369.000 kr. Værket producerede nu både varme og el.

Maskinparken bestod nu af 2 stk. Zantingh motorer af mærket Waukesha på hver 750 kW., samt som reserve 2 stk. gaskedler.

I 2005 blev miljøkravene til motorer skærpet og der blev taget beslutning om, at udskifte de kun 10 år gamle motorer med én ny og mere effektiv 12 cylinder Jenbacher motor med en meget høj elvirkningsgrad og en effekt på 2000 kW, altså 25 % mere end de gamle motorer tilsammen. I forbindelse hermed blev akkumuleringstanken forhøjet med 6 meter til en samlet kapacitet på 450 m3. De gamle motorer blev solgt til Pakistan for 450.000 kr. og den samlede investering blev på 7,5 mill. kr.

Den seneste investering i et solvarmeanlæg på Nørbækvej, blev taget i brug efter sommerferien 2016. Der er tale om en investering på godt 14 mill. kroner. Solvarmeanlægget består af 6514 m2 solpaneler og en akkumuleringstank på 650 m3 og en teknikbygning. Ligeledes er der etableret en transmissionsledning på ca. 700 meter fra solvarmeanlægget og ned til værket samt en del tilpasninger på værket på Hylde Alle. Til solvarmeanlægget er der opkøbt ca. 3 ha. jord fra henholdsvis kommunen samt en lokal landmand. Solvarmeanlægget forventes at kunne dække ca. 33 % af det samlede varmeforbrug.

Værket produktionsanlæg består således i dag af:

1 stk. Danstoker gaskedel – effekt 2326 kW varme

1 stk. Danstoker gaskedel – effekt 2000 kW varme

1 stk. Jenbacher 612 GS-N.LC gasmotor – effekt 2284 kW varme og 2002 kW el

1 solvarmeanlæg på 6.514 m2 – effekt ca. 5200 kW ved fuldt solskin

Hammershøj Fjernvarmeværk har et ledningsnet på ca. 15 km hovedledninger og stikledninger.

Værket har pr. 1.januar 2017 ca. 400 forbrugere. Vi producerer godt 9000 MWH om året.

Forbrugernes varmeforbrug måles og afregnes i MWH. Målingen foregår ved hjælp af batteridrevne Kamstrup målere. Vores varme- og regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.

Fjernvarmeværkets personale består af en varmemester samt en deltids ansat administrativ medarbejder sammen med Ørum Varmeværk. Endvidere er der indgået en aftale om vagtordning med Ørum Varmeværk.