Den nye indefrysningsordning omfatter ikke Hammershøj Fjernvarmeværk

20. oktober 2022

Den nye indefrysningsordning (henstandsordning) omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 1,44 kr. pr kWh (inkl. moms) svarende til en årlig udgift, der overstiger 26.000 kr. 

Vi har på Hammershøj Fjernvarmeværk en gennemsnitlig pris for et standardhus på 20.770 kr. hvilket medfører, at vi ikke er omfattet af denne ordning.

Det betyder, at selvom din totale varmeregning overstiger en pris på 26.000 kr., har du ikke mulighed for at gøre brug af denne ordning.