GENERALFORSAMLING

17. september 2020

GENERALFORSAMLING

afholdes tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.30

i Hammershøj forsamlingshus

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Beretning for det forløbne regnskabsår

3.   Regnskab 2019/2020

4.   Budget 2020/2021

5.   Forslag fra bestyrelsen

6.   Indkomne forslag fra andelshavere

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Efter tur afgår:

      Flemming Kammersgård, Jacob Hviid Nielsen og Jens Trinderup, der alle modtager genvalg

8.   Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.   Valg af revisor

      På valg er: Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab

      og Christian Andersen

10. Eventuelt