Varsling af prisændring

6. oktober 2021

Varsling af prisændring

Som følge af de kraftigt stigende el- og gaspriser forhøjes varmeprisen fra 460 kr./MWH til 660 kr./MWH.

Prisændringen sker med virkning fra 15. december 2021.

Hammershøj Fjernvarmeværk