Varsling af prisstigning

6. oktober 2022

Til orientering

Grundet de stigende energipriser, ser Hammershøj Fjernvarmeværk sig desværre nødsaget til, at hæve acontoprisen med virkning fra 1. november 2022. 

Prisen stiger fra kr. 825 til kr. 950 inkl. moms

 

Bestyrelsen