Referat Generalforsamling 2017

8. december 2017

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Her kan du læse referatet og formandens beretning fra den 3. oktober 2017